DHORAN 7 VIGYAN CH-2 MCQ QUIZ

ધો.7 વિજ્ઞાન  પ્ર – 2 પ્રાણીઓમાં પોષણની ક્વિઝમાં (DHORAN 7 VIGYAN CH-2 MCQ QUIZ) નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ ખોરાક લેવાની જુદી જુદી પદ્વતિઓ

⇒ મનુષ્યમાં પાચન

⇒ ઘાસ ખાતાં પ્રાણીઓમાં પાચન

⇒ અમીબામાં ખોરાક ગ્રહણ અને પાચન

♦ ક્વિઝ આપેલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી  ક્વિઝમાં તમારો નંબર જાણી શક્શો.

♦ રેંક જાણવા માટે ક્વિઝ આપ્યા પછી પેજને રીફ્રેશ અથવા રીલોડ કરો.

9

ધોરણ - 7 વિજ્ઞાન પ્રકરણ - 2

તમારુ  નામ લખો.

1 / 10

નીચેના પૈકી જટિલ પદાર્થ કયો છે ?

2 / 10

અજગરની ખોરાક લેવાની પદ્વતિ નીચેના પૈકી કઇ છે ?

3 / 10

આપણે કયા કાર્બોદિત પદાર્થનું પાચન કરી શક્તા નથી ?

4 / 10

જીભનું ટેરવું કયો સ્વાદ જલદી પારખે છે ?

5 / 10

મુખગુહામાં ખોરાકના ક્યા ઘટકની પાચનની શરૂઆત થાય છે ?

6 / 10

આપણા શરીરમાં થતી પાચન ક્રિયામાં સ્ટાર્ચનું કયા સરળ પદાર્થમાં રૂપાંતર થાય છે ?

7 / 10

રસાંકુરો (શોષણકેન્દ્રો) કયાં આવેલા છે ?

8 / 10

જઠરમાં શાનું અંશત: પાચન થાય છે ?

9 / 10

નાના આંતરડાના શરૂઆતના 'C' આકારના ભાગને શું કહે છે ?

10 / 10

લિપિડનું સંપૂર્ણ પાચન ...... માં થાય છે.

Your score is

Please share your scores in your social media group.

Facebook Twitter
0%

DHORAN 7 VIGYAN CH-2 MCQ QUIZ

વધુ સારા ગુણ મેળવવા માટે આ ક્વિઝ એક કરતાં વધુ વખત આપી શકો છો.

ફરીથી ક્વિઝ આપશો તો 50% જેટલા પ્રશ્નો નવા આવશે.

Pos.NameScoreDurationPoints
1Vikram100 %36 seconds10 / 10
2Vikram90 %1 minutes 11 seconds9 / 10
3Aditya80 %25 seconds8 / 10
4Aditya80 %52 seconds8 / 10
5Atharv80 %2 minutes 26 seconds8 / 10
6Aditya40 %1 minutes 19 seconds4 / 10
7Vikram40 %3 minutes 10 seconds4 / 10
8Aditya20 %34 seconds2 / 10
9Nisarg20 %40 seconds2 / 10

આ ઉપરાંત બીજા પ્રકરણોની ક્વિઝ આપવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

CLICK HERE

SHARING IS CARING

Leave a Comment

error: