NTSE પરીક્ષા – અભ્યાસક્રમ, પરીક્ષાનુ માળખું

ntse syllabus & exam pattern

ધોરણ – ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે એન.સી.એ.આર.ટી. , ન્યૂ દિલ્હી પુરસ્કૃત રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ પરીક્ષા બે તબક્કામાં લેવાનાર છે. ntse syllabus & exam pattern ⇒ આ પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષા દર વર્ષે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા લેવામાં આવે છે. ♦ પરીક્ષા કોણ આપી શકે? જે વિદ્યાર્થી ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં ધોરણ – ૧૦ માં અભ્યાસ … Read more

error: